Lockdown Day 22 – 17 April 2020 – Lost Freedom – Twice!

Sharing is caring!

CLICK HERE to Scroll Down for ENGLISH

Soos belowe, Mozart se Bassoon Konsert.  Baie mooi musiek.

“The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear.”
—Aung San Suu Kyi

Vandag sou op die eerste rondte van lockdown my eerste dag van vryheid wees.  Ek is steeds nie seker wat ek op my eerste dag van vryheid gaan doen nie!  Wat dit betref is ek bietjie in twee gedeel en tussen 2 vure.  Ek sal wat wil gee om te gaan fietsry in die gym, maar die gym is plek waar ek kan aansteek met die virus wat nie saam met lockdown se einde ophou leef nie! En ek moet my vrou se “immune vulnerability” in ag neem.  Aan die anderkant, as sy self moet teruggaan skool toe, is sy ook blootgestel aan die virus.  Ek sal die een met groot omsigtigheid moet benader.

Terselfdertyd vind ek in myself ‘n traagheid oor die vryheid wat voorlê.  Die inperking is op ‘n manier ‘n veilige hawe. Die inperking skerm mens af van die harde realiteit van die effek van die virus. Die inperking skep ‘n illusie dat alles OK is. En as 1 Mei aanbreek en ek mag uitgaan, dan moet ek die realiteit in die gesig staar. Natuurlik is daar ‘n ander aspek – tans hoef ek nie ‘n besluit te neem ten opsigte van bly of gly nie!  Daar is ‘n wet wat my gedrag bepaal. Ek het min keuses. Maar in terme van wat ek hierbo sê, mag ek skielik op 1 Mei vryheid hê en is die verantwoordelikheid om te bly of gly geheel myne!

Hoe dit ook al sy, vryheid met vrees is nie vryheid nie!

Ek het myself sekere doelwitte gestel vir die lockdown.  Hoe het ek gedoen?

 • Ek het elke dag gejournal en dit op my blog gepost. Die deel van my gedagtes was vir my aanvanklik vreemd.  Dit het algaande makliker geword. Ek is wel dankbaar vir mense wat laat weet het hulle lees en geniet.  Dit het gehelp. En die proses van journal het ook makliker geword. Dit is goed vir my.
 • Ek het ‘n boek op Kindle publiseer. Ongelukkig het ek die woord “COVID 19” gebruik en is daar ‘n wet dat daar niks in Amerika gepubliseer mag word oor COVID 19 wat nie amptelik is nie. So ek moet dit uithaal.  Ek het besluit ek kan enige dag weer iets op Kindle sit.  Ek gaan die boek binnekort weggee. Ek het my doel bereik – ek het ‘n boek op Kindle gesit!
 • Ek het die The GUTSy Newsletter begin. GUTS is “Genuine Urge To Succeed.” Ek voorsien dat baie mense baie GUTS gaan nodig hê om in die post-virus lewe uit te gaan. My nuusbrief is vir hulle.
 • Ek het ‘n boek geskryf “12 Ways To Stay Sane During Lockdown.”  Ek het ‘n paar dinge hiermee afgetik op my lysie.
 • Bogenoemde twee prestasies wys ek het my oorhoofse doelwit om aanlyn tegnologie te bemeester behaal. My vaardighede rondom WordPress en Bulkmail het in die proses baie meer geword. Ek ervaar hoe ek makliker werk met meer vertroue.
 • Ek het die “saag” beslis opgradeer en skerper gemaak.

Ek het nog heelwat goed wat ek wil doen terwul lockdown aanhou.  Ek het nog ‘n paar Prisons to Escape!

(Sharpening The Saw is one of The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Here you can read a cartoon that explains it.)

ENGLISH

As promised Mozart’s  Bassoon Concert.  Beautiful music.

“The only real prison is fear, and the only real freedom is freedom from fear.”
—Aung San Suu Kyi

If lockdown was not extended, today would have been the first day of freedom. I am not sure what I will do on my first day of freedom. Coffee at Meerendal? Picnic and walk at Melkbos beach? I would love to ride the bicycle in the gym again. About the gym I am in a catch-22. My wife is immune impaired and the gym is a good place to meet the virus. The virus will not die because lockdown ends. At the same time if my wife must go back to school, she will be exposed and at risk, anyway. It is a situation we need to plan carefully.

I find a reluctance in myself about the end of lockdown. I realise it is a difficult situation. On one hand we try to keep numbers down and a flat curve. On the other hand the economy my kill more people! On the one hand I want to get out and working. On the other hand lockdown creates a safe space. While in lockdown we are very safe and there is an illusion that everything is OK. When lockdown ends, we have to face reality! There is another aspect – currently I have very little freedom of decision. My actions are controlled by a law. After lock down I have to make the decisions and the responsibility is mine to decide about the coffee at Meerendal or not, the bicycle in the gym, or not!

However I handle that, fear is not freedom!

I entered lockdown with a number of things I wanted to achieve, how have I done?

 • I did journal everyday and I am sharing my journal here. At first it was strange to write down my thoughts. It became easier. I was uncomfortable putting myself “out there,” that also became easier as I got positive feedback. I think the journaling is good for me.
 • I published a book on Kindle. Unfortunately I referred to “Covid 19” and according to USA laws, no unofficial COVID 19 documents are allowed, so I had to change it, I will soon give the book away for free. I can publish a book on Kindle whenever I want. That skill was the goal. Tick.
 • I started The GUTSy Newsletter (Genuine Urge TSucceed) as I think many of us will need a lot of GUTS post-lockdown.
 • I wrote a guide 12 Things You Can Do To Keep Sane During Lockdown. That ticks a number of things on my list.
 • The newsletter and book is proof that I have achieved a bigger goal of getting an online presence. My WordPress and Bulkmail skills have really improved (I even added the Scroll to English links!).
 • There is no doubt that I have upgraded and sharpened the saw.

I still have a few things to achieve until 1 May, if that is really the DAY. I have a few more prisons to escape!

(Sharpening The Saw is one of The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Here you can read a cartoon that explains it.)

 

 

Sharing is caring!

This entry was posted in Covid-19 Journal and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.